Pěstitelská pálenice Císler

Naše pravidlo: z Vašeho ovoce, Vaše pálenka. Destilace - nejlepší způsob uskladnění ovoce.

Destilační zařízení typu KPD je chráněno průmyslovým vzorem č. PVZ 2005-36193 vydaným Úřadem průmyslového
vlastnictví v Praze. Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
Destilační přístroje Destila KPD a PPD jsou certifikovány zkušebnou TÜV CZ podle platných evropských
norem a po všech stránkách splňují jejich požadavky. Takto zkoušené zařízení vyhovuje pro provozování
ve všech členských státech EU.